14 May 2007

Antara Realiti dan Fantasi 2

Allah Taala telah ciptakan manusia sebagai hamba yang taat kepada Nya.Itu adalah hakikat kejadian manusia yang perlu difahami oleh seluruh makhluk yang bernama manusia. Oleh hal demikian,telah nyata firman Allah Taala akan matlamat kejadian manusia adalah untuk beribadat kepada Nya. Dengan erti kata lain mestilah menjadi hamba yang sujud dan sembah kepada Nya tanpa sedikit pun bantahan kepada Nya. Akan hakikat itu jugalah, dinamakan jalan hidup yang mesti dilalui oleh manusia untuk sampai kepada Nya itu dengan dinamakan sebagai Islam. Islam ialah satu jalan yang diredhai oleh Allah yang semestinya dilalui oleh semua makhluk samada yang berada di langit ataupun bumi,jin mahupun manusia.Sesuailah dengan perkataan Islam itu sendiri yang membawa erti taat dan patuh iaitu taat kepada Allah dan patuh kepada segala suruhan dan tegahan Nya.Seorang Islam yang taat dan patuh secara mutlak kepada Allah inilah yang dinamakan sebagai orang yang beriman iaitu mukmin.

Namun begitu, jika masih ada di kalangan hamba Allah yang tidak dapat mengikuti jalan yang yang direntangkannya ini yang sememangnya satu jalan yang sesuai dengan fitrah semua kejadian alam ini maka ia dinamakan sebagai kufur yakni orang yang mengingkari suruhan dan tegahan Allah secara sedar ataupun tidak sedar. Di sinilah terlihatnya perbezaan yang nyata antara seorang hamba Allah yang taat sepenuhnya kepada Nya dan yang mengingkari Nya.Telah nyata perbezaan antara kilauan berlian dan sirnanya kaca juga telah nyata sucinya air dan kotornya dakwat. Maka di sinilah terlihatnya perbezaan antara realiti dan fantasi.

Satu realiti bahawa orang mukmin itu berjalan diatas jalan yang diredhai Allah dan orang kufur itu berjalan di atas jalan yang tidak diredhai Allah. Satu realiti bahawa orang mukmin itu berada di jalan yang cerah lagi terang manakala orang kufur itu berada di jalan yang gelap lagi gelita. Satu realiti bahawa orang mukmin itu pasti akan mendiami syurga dan orang yang kufur pula pasti akan menempah api neraka...maka telah nyatalah antara realiti dan fantasi.

No comments:

Post a Comment