08 May 2007

Antara Realiti dan Fantasi


Kadang-kala sesuatu itu senang untuk dimengertikan, namun bukan semua. Kadang-kala keinginan itu lebih senang diikuti, namun bukan semua. Kadang-kala senyum itu tanda kegembiraan, namun bukan semua. Kadang-kala berkata itu senang, namun bukan semua. Kadang-kala elok wajah itu tanda luhur budi, namun bukan semua...yang pasti kita dinilai pada suatu realiti bukan pada satu fantasi.

No comments:

Post a Comment